Det Helse Vest ikkje vektlegg

Helse Vest tel sine pengar, og ein vidgjeten norsk lyrikar gjer institusjonen med det fattigare. Vedtaket om nedlegging av fødeklinikken ved Lærdal sjukehus og to vitale avdelingar ved Florø sjukehus demonstrerer også forakt for folkeviljen.