Selvmord fra høye broer

Jeg synes det er prisverdig at man prøver å gjøre noe for å hindre mennesker i å begå selvmord.