Statoil-konsernet på dypt vann

Informasjonssjef i Statoil Kai Nilsen gir i sin replikk den 6. mars uttrykk for at Statoil har holdninger. Det skulle bare mangle. Men, det essensielle som må fokuseres på når en skal studere Statoil-konsernets situasjon i dag sammenstilt med historiske fakta, er bl.a. om disse holdningene er gode nok, er dømmekraften i ledelsen god nok, er utførelsen av balansegangen det er å utøve virksomhet i diktaturpregede regimer bestått eller ikke.