- Pengemangel gjev dårleg omsorg

Pengemangel gjer at mange kommunar ikkje fremjar saker for fylkesnemnda om omsorgsovertaking for barn i ein vanskeleg livssituasjon.