Sammen for fellesskolen !

Stortinget behandlet for noen dager siden ett nytt privatskoleforslag fra regjeringen. Høyrepartiene fikk gjennomslag for at det skal bli mye enklere å opprette privatskoler med automatisk offentlig finansiering.