Bybanen - fleip eller fakta?

Roald Stigum Olsen kommer i Bergens Tidende 7. august med noen betraktninger om bybaneprosjektet.