Bystyret har mistet styringen

Noen lever i den villfarelsen at Bergen kommunes styringsproblemer utelukkende skyldes bydelene og bydelspolitikerne og kan fjernes om man bare kvitter seg med bydelene. Så enkelt er det ikke, skriver journalist Gunnar Wiederstrøm.