BT ufullstendig om fossilgass

Vi viser til lederen i Bergens Tidende 30. mars hvor BT presenterer et svært ufullstendig syn på Lyse Gass sitt prosjekt med å legge en rørledning fra Kårstø til Ryfylke og Nord-Jæren.