• LEGAR SOM DØMER: Ei kvinne som kjem til ein "reserverande" fastlege angåande abort, vil få meir eller mindre tydeleg beskjed om at ho gjer noko moralsk og menneskeleg feil, skriv Ingebjørn Bleie. På måleriet Guds fordøming av Adam. MÅLERI: WILLIAM BLAKE/WIKIMEDIA COMMONS

Legar med grenser

Gud fri oss frå eit samfunn der folk let samvitet styra.