Alternative modeller for Den norske kirke

Bjørgvin bispedømmeråd har tatt stilling til to alternative modeller for Den norske kirke etter statskirkens opphør.