Skule på pengefiske

Stolma-folket satsar no alt på at lokalt næringsliv og fiskeriorganisasjonar vil sikra kystkulturskulen på øya.