Kvifor er du ikkje skaka?

Sidan 29. september 2000 og fram til og med 21. september 2002, altså i løpet av drygt 750 dagar har palestinarar stått bak 14.918 åtak av ymse slag mot Israel.