Norsk-fransk forsyningsskipssamarbeid

Tre norske rederi inngår samarbeid med et fransk rederi om bygging av skip.