- Forbi, forbi, forbi!

Bilistar og fastbuande på Gaupås fryktar endå fleire stygge forbikøyringar når fartsgrensa på E 16 blir redusert til 70 kilometer.