Monarki?

Kongehuset burde forstå at det er ingen røyk utan eld og at kongedøme er ein fortidsleivning, eit menneskeleg uverde, som ikkje høyrer heime i eit demokrati, der alle er like for lova.