Fengselssituasjonen i Bergen

I Bergensavisen 09.10.03 blir det i oppslag om fengselssituasjonen i Bergen, hevdet at arbeidet med nye varetektsplasser i Bergen er innstilt på ubestemt tid.