Misforståelser om bokstavkarakterer

I BT 27.10. skriver Jørn-Arne Tomasgard at innføring av bokstavkarakterer ved universitetene «fører til mindre differensiering i karaktersettingen.