Vogntogførere - et voksende faremoment!

Nylig fikk en vogntogfører seks måneders fengsel for å ha sovnet ved rattet og drept et menneske i Løvstakktunnelen. Bortsett fra den lave prisen på et menneskeliv, kan man spørre seg: