437 reddet i siste liten

Status for Bergen ved endt heroinbyår: