Krisepsykologi - nyttig eller ikke?

Jeg har gjort meg en del tanker etter å ha fulgt med i diskusjonen om krisepsykologisk hjelp virker eller ikke. Med fare for å bli mindre spennende å lese enn mange av innleggene til nå har vært, vil jeg i dette innlegget forsøke å nyansere bildet og kanskje bli stående et sted mellom de framsatte ytterpunktene.