Flukten fra omsorgsyrkene

Naturligvis har de rett som hevder at krisen i omsorg-sektoren - i sykehus, pleiehjem og barnehager - primært skyldes lavt lønnsnivå og derav lav sosial status. I Velstands-Norge vil ikke folk lenger slite livet av seg i et arbeid som verdsettes så lite i forhold til mange andre yrker.