Bydelssirkus

Prestisje er en viktig faktor når det gjelder reformer, og således også når det gjelder bydelsreformen. En liten by som Bergen har altså kostet på seg å gå over til byparlamentarismen, og også satt ned egne bydelsstyrer med ansvar for egen økonomi.