Vår tapte egenart

Striden i fotballandslaget har nådd stortingsnivå. Uten at diskusjonen har nådd nye høyder, skriver journalist Tore Strand