Lever eit nøkternt liv

Den svindel-siktet Jarle Kvalheim i OK-Fish har vore ein profilert og suksessrik aktør innan oppdrett og fiskeeksport. Men han er slett ikkje kjent for å føre noko ekstravagant liv.