Lærere tar permisjon

I radioen hørte jeg om en undersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå. Ifølge undersøkelsen er det ikke sykepleierne, men lærerne som er den yrkesgruppen som mest slutter i jobben eller velger å jobbe mindre. Kvinnelige lærere med små barn vil heller motta kontantstøtte. Samtidig vet vi at det finnes mangel på kvalifiserte lærere.