Rasisme og lyrikk

Takk for tilsvar fra Hysing Dahl. Det var velformulert.