Ny runde om Beheim Karlsen-tiltale

For tredje gong skal førstestatsadvokat Jan Hoel vurdere om den såkalla rasisme-paragrafen kan brukast mot tiltalte i Beheim Karlsen-saka.