Kulda skapar vasskrise

Den strenge kulda skapar store vanskar med vassforsyninga fleire stader i Sogn og Fjordane.