Legenes sabotasje av helseomsorgen

Øre-nese-halsavdelingen på Haukeland sykehus har fem års ventetid for å få fjernet mandler. Kapasiteten må endres radikalt om det skal bli bedre, sier overlege Liavåg. Avdelingen har 29 leger og 30 senger.