BT og mattestryk

BT skal ha all ære for i ei rekkje artiklar å ha tatt opp den synkande mattekunnskapen, så vel i skuleverket som elles i samfunnet.