Rasmus Meyers Samlinger - tilgjengelig for alle!

Der er et godt ord som heter «vern gjennom bruk», og den opprusting vi nå har fått gjort i Rasmus Meyers Samlinger, i forbindelse med den nødvendige utbedring av sikring og klima, muliggjør en enda bredere bruk enn før.