«Stortinget - en grusom arbeidsplass»

Jens Stoltenberg slapp jammen billig på Utøya ettersom han «bare» ble kalt «en feig liten pappagutt».