• TORTUR: Jeg mener det grenser mot tortur å fengsle mennesker som ikke vet hvorfor de blir fengslet, sier Harald Rognved, leder for Bergen Fengselsfunksjonærers forening.

Syke folk bures inne

I Bergen fengsel sitter fanger som ikke vet hvor de befinner seg. Fanger som verken er i stand til å spise eller dusje på egen hånd. Fengselsbetjentene betegner situasjonen som etisk uforsvarlig.