Å trekkje blankt mot folket

I ei vaken nattestund høyrde eg på radio at dei styrande i dette landet vil bøtleggje kommunar som ikkje kan yte skikkeleg omsorg for eldre og sjuke, og drive lovpålagde tenester på ein fullgod måte.