- Tilbodet rasert

Politikarane i Sogn og Fjordane meiner sjukehustilbodet i fylket er i ferd med å bli rasert.