Politiske nesten-ulykker

Noen ganger er det fordelaktig at politikere ikke får seg til å ta et standpunkt i en sak, eller at endelig avklaring av et prosjekt av ulike grunner utsettes.