Ubekvem, kulturminister?

Ragnar Hovland har i Bergens Tidende 21.4.02 et innlegg som jeg oppfatter som en morsom harselas omkring den planlagte nye opera i Oslo.