Tvang eller frivillighet?

Bokmålsforbundet har en tid vært involvert i den såkalte Åsane-saken, hvor flertallet i bydelsstyret i bydelen stemte imot at folk i lokalmiljøet skulle få bestemme sin egen målform.