- Vanskelig å finne svar, sier ekspert

Professor Sverre Langård, en av verdens fremste eksperter på sammenhengen mellom sinkkromat og lungekreft, sier det vil kreve mye arbeid å slå fast hvorvidt det er unormalt mange krefttilfeller blant beboerne i Marikoven.