Leieboere og økte strømpriser

De siste årene har fattigdomsproblemet bare økt mer og mer og det på en måte som nærmer seg tilstander som i de harde 30-årene.