Hvordan er virkeligheten?

Ja jeg undres hvordan det egentlig står til i eldreomsorgen?