Det viktige valget

Striden om bybanen tilspisser seg. Fordommene mot en fremtidsrettet tenkning er fremdeles sterke.