Ferja til Valestrand i fare

I heile år har HSD tapt pengar på ferjesambandet Breistein-Valestrand. Divisjonssjef Bent Martini seier at sambandet kan verta lagt ned frå nyttår.