Det rakner for Bush

President Bush hevdet at USAs angrep på Irak skjedde i tråd med folkeretten fordi USA var truet av al Qaida som samarbeidet med Irak og fordi Iraks masseødeleggelsesvåpen var en trussel mot USA og dets allierte.