Bergen trenger visjoner

Bergen trenger politikere med visjoner for hvordan byen vår skal se ut i 2010, 2020 og 2030.