Kommuneøkonomi - kutt eller opprør?

Bergens Tidende skriver i sin leder 10. juni 2003 at Bergen kommune går nå inn i en svært smertefull periode, der kommunen på grunn av tidligere års unnfallenhet for å se den økonomiske realitet i øynene nå på kort tid må kutte dramatisk i de kommunale oppgaver.