Absurd fattigdom

Ifølge artikkel i BT 7. juni uttrykker Else Øyen at det er urettferdig i forhold til de fattige i den tredje verden å snakke om fattigdomsproblemer i Norge.