Brøt seg inn i ferge

En HSD-ferge som lå til kai på Sunde i Kvinnherad fikk besøk av tyver i løpet av Kristi himmelfartsdag.