Om kultur, fotball og NRK

NRKs debattprogram Redaksjon 1 brukte programmet 2. juni på å debattere hvorvidt det er for mye fotball på tv i forhold til andre idretter.