Brannfakkel?

Ifølge BT (13.5.) skal det være en brannfakkel at beregninger viser at det ikke betyr reduserte helseutgifter dersom det blir flere som ikke røyker.